نام ارتز: Sling and Swathe

کاربرد ها: بازو را در مقابل بدن ثابت نگه می دارد ، در زمان صدمات شبکه ی بازویی و شکستگی دست استفاده می شود

در كليه ي موارد اورژانسي آسيبهاي اندام فوقاني از بروز صدمات ثانويه كه گاهي مخربتر از صدمات اوليه است جلوگيري ميكند.

 

sling and swathe1-achill-clinic

1393© تمامی حقوق وب سایت متعلق به کلینیک آشیل می باشد

طراحی و توسعه وب سایت توسط گروه ارتباط تصویری زگوند