نام محصولRigid T.L.S.O

کاربرد ها: بعد از جراحی در ناحیه ی زیر T8 ، دفرمیتی خفیف کایفولور دو زیس

مناسب برایورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این محصول را به آنها تجویز کرده است

rigid tlso1-achill-clinic rigid tlso2-achill-clinic

1393© تمامی حقوق وب سایت متعلق به کلینیک آشیل می باشد

طراحی و توسعه وب سایت توسط گروه ارتباط تصویری زگوند