نام محصول: Wrist Splint کاربرد ها: سندروم تونل کارپال ، التهاب تاندونی و کشیدگی لیگامانی ، آرتریت روماتوئید مچ مناسب برای: ورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این محصول را به آنها تجویز کرده است  

نام محصول: Thumb Spica کاربرد ها: آرتریت روماتوئید شست ، التهاب و آسیب تاندونی شست مناسب برای:  

نام محصول: Hinged Elbow Brace کاربرد ها: در آسیب های لیگمانی مفصل آرنج ، التهاب تاندومی و یا کانتر کچر در آرنج مناسب برای: ورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این محصول را به آنها تجویز کرده است  

نام محصول: Sarmiento کاربرد ها: شکستگی هومروس یا جوش خوردگی تاقص هومروس مناسب برای: ورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این محصول را به آنها تجویز کرده است

نام محصول: Eight bandage کاربرد ها: شکستگی کلاویکل مناسب برای:  

نام محصول: Tennis elbow starp کاربرد ها: برای کاهش درد پروگزیمال ساعد ( لترال اپی کندیلیت) مناسب برای: آرایشگرها،خانه دار ها، ورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این محصول را به آنها تجویز کرده است  

1393© تمامی حقوق وب سایت متعلق به کلینیک آشیل می باشد

طراحی و توسعه وب سایت توسط گروه ارتباط تصویری زگوند