نام محصول: Rigid L.S.O کاربرد ها: آسپوندیلیت سلی و استئوآرتریت کمری، فتق دیسک بین کمری ناحیه ی کمر، بعد از جراحی ناحیه ی لومبار مناسب برای: ورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این محصول را به آنها تجویز کرده است

نام محصول: philadelphia کاربرد ها: در رفتگی های چرخشی آتلانتاگزیال، شکستگی ادنتوئید،شکستگی کوندیل اکسی پورت در  موارد اورژانسی مناسب برای: ورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این محصول را به آنها تجویز کرده است  

نام محصول: Eight bandage کاربرد ها: شکستگی کلاویکل مناسب برای:  

نام محصول: Minerva brace کاربرد ها: بعد از جراحی گردن مانند برداشتن تومور صدمات شدید ناحیه گردن تنها ارتزی است که تمام حرکات لغزشی و چرخشی مهره ها را کنترل میکند مناسب برای: ورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این محصول را به آنها تجویز کرده است  

نام محصول: Knight Taylor کاربرد ها: بعد از جراحی ناحیه ی توراکولومبار، بی ثباتی و شکستگی مهره های ناحیه توراکولومبار و دفرمیتی کایفولور دوزیس مناسب برای: ورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این محصول را به آنها تجویز کرده است  

نام محصول: Boston Brace کاربرد ها: اسکولیوز در ناحیه زیر مهره ی هشتم سینه ای مناسب برای:

نام محصول: Jewett Brace کاربرد ها: شکستگی های کامپرسیو L1-T6، شکستگی بدنه ی مهره از ناحیه ی قدام ،کاهش قوس کمری در بیماری ها مناسب برای:  

نام محصول: Milwaukee Brace کاربرد ها: اسکولیوز ساختاری ، دفرمیتی کایفور و کایفواسکولیوز مناسب برای: ورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این محصول را به آنها تجویز کرده است  

نام محصول: Soft Collar کاربرد ها: اسپاسم عضلات گردنی و صدمات بافت نرم مناسب برای: ورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این محصول را به آنها تجویز کرده است  

نام محصول: Rigid Collar کاربرد ها: پشت میز نشین ها، آسیب حرکت wiplash مناسب برای: ورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این محصول را به آنها تجویز کرده است

1393© تمامی حقوق وب سایت متعلق به کلینیک آشیل می باشد

طراحی و توسعه وب سایت توسط گروه ارتباط تصویری زگوند