نام : پد خارپاشنه در دو نوع پد هاي ساخته شده از متريال فومي يا پيشساخته هاي سيليكوني کاربرد ها: درد پاشنه در بخش خلفي استخوان پاشنه و خشكي فأشياء كف پا كه خصوصا در خانم ها و افراديكه بيش إز معمول در وضعيت وزن اندازي هستند بيشتر ديده ميشود در كلينيك ارتوپد فني آشيل امكان…

 صندل طبی متناسب با اسكن سه بعدي كف پاي بيمار کاربرد ها: درد پاشنه و صافی پا كليه دفورميتي ها و دردهاي مربوط به كف پا ، انواع ناهنجاري هاي زانو و كمر  مشابه نسخه كفي كه در صندل اجرا ميشود 

 کفش طبي  کاربرد ها: برای انواع دفرميتي هاي مربوط به كف پا و انحرافات زانو  برأي إصلاح دفورميتي هاي كف پا، مچ و زانو قبل از سن بلوغ استخواني و توقف و جلوگيري از پيشرفت و انتقال نا هنجاري ها بعد از سن بلوغ استخواني كاربرد دارد. در كلينيك ارتوپدي فني آشيل پس از معاينه و…

نام ارتز: Sling and Swathe کاربرد ها: بازو را در مقابل بدن ثابت نگه می دارد ، در زمان صدمات شبکه ی بازویی و شکستگی دست استفاده می شود در كليه ي موارد اورژانسي آسيبهاي اندام فوقاني از بروز صدمات ثانويه كه گاهي مخربتر از صدمات اوليه است جلوگيري ميكند.  

نام محصول: Knuckle Bundle کاربرد ها: صدمات عصب اولنار ، Claw hand مناسب برای:  

نام محصول: Dynamic Finger Splint کاربرد ها: Swan neck , جهت ایجاد یک نیروی دینامیک برای کمک به اکستنشن در مفصل DIP مناسب برای: ورزشکاران، والیبالیست ها، بسکتیالیست ها

نام محصول: Malet Finger Splint کاربرد ها: DIP Immobilization Splint, Butonier مناسب برای: ورزشکاران، والیبالست ها، بسکتبالیست ها    

نام محصول: Cockup SPL کاربرد ها: آسیب بافت نرم و بعد از جراحی و سکته ، سندروم تونل کارپال مناسب برای: ورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این محصول را به آنها تجویز کرده است  

نام محصول: Spider Dynamic SPL کاربرد ها: آسیب عصب رادیال ، Drop Wrist مناسب برای: ورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این محصول را به آنها تجویز کرده است  

نام محصول: Wrist Splint کاربرد ها: سندروم تونل کارپال ، التهاب تاندونی و کشیدگی لیگامانی ، آرتریت روماتوئید مچ مناسب برای: ورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این محصول را به آنها تجویز کرده است  

1393© تمامی حقوق وب سایت متعلق به کلینیک آشیل می باشد

طراحی و توسعه وب سایت توسط گروه ارتباط تصویری زگوند