نام محصول: Abduction brace کاربرد ها: آرتروپلاسی هیپ و در رفتگی هیپ مناسب برای: ورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این محصول را به آنها تجویز کرده است  

نام محصول: Short leg brace کاربرد ها: انکل واروس یا والگوس، جلوگیری از دراپ فوت مناسب برای: ورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این محصول را به آنها تجویز کرده است  

نام محصول: P.T.B کاربرد ها: در شکستگی یک سوم تحتانی تیبیا و فیبولا مناسب برای:  

نام محصول: A.F.O کاربرد ها: برای جوگیری از انحراف گیت و افتادگی پا مناسب برای: ورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این محصول را به آنها تجویز کرده است  

نام محصول: Open patella knee support کاربرد ها: کم کردن فشار از روی پتلا و ایجاد بیشترین حمایت از زانو، آسیب دیدگی بافت نرم زانو و بی ثباتی پتلا مناسب برای: ورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این محصول را به آنها تجویز کرده است

نام محصول: Scottish rite کاربرد ها: پولیومیلیت ضایعات مغزی و نخاعی کنترل روتیشن عضلات مناسب برای: ورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این محصول را به آنها تجویز کرده است  

نام محصول: K.A.F.O کاربرد ها: برای بیمارانی که ضعف یا فقدان کوادریسپس دارند استفاده می شود، زیرا کنترل داخلی و خارجی را فراهم می کند مناسب برای: ورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این محصول را به آنها تجویز کرده است  

نام محصول: Long leg brace کاربرد ها: پولیومیلیت و  فلج مغزی یا ضایعات نخاعی، ضعف یا فلج عضله چهار سررانی مناسب برای:  

نام محصول: Knee immobilizer کاربرد ها: آسیب لیگمان یا مینیسک زانو پس از جراحی زانو مناسب برای: ورزشکاران و بیمارانی که پزشک متخصص این محصول را به آنها تجویز کرده است

نام محصول: hinged knee brace کاربرد ها: این ارتز ثابت داخلی و خارجی زانو را ب صورت متوسط فراهم میکند . در بی ثباتی زانو بعد از اسیب و صدمات PCL و ACL مینیسک مناسب برای:  

1393© تمامی حقوق وب سایت متعلق به کلینیک آشیل می باشد

طراحی و توسعه وب سایت توسط گروه ارتباط تصویری زگوند