کفی

از آنجاکه کفی ها با اهداف گوناگون و با تنوع بسیار زیادی از نظر متریال به کار رفته،طراحی و ساخته میشوند،لذا طبقه بندی انها مشکل است.با این وجود دوروش طبقه بندی کفی ها عبارتند از:

1 )طبقه بندی بر اساس اهداف کاربردی بر این اساس کفی ها ب سه دسته اصلاحی،حمایتی و تطابقی تقسیم میگردند.

2 )طبقه بندی براساس انعطاف پذیری بر این اساس کفی ها به سه دسته نرم،نیمه سخت و سخت تقسیم میشوند.

کفی ها از نظر طول به سه دسته تقسیم میشوند:

(1تمام طول

2 )تا پشت انگشتان

3 )تا پشت سر استخووان های متاتارس

کفی تمام طول مشکل جابجا شدن در کفش را نداشته و می تواند هر سه قسمت فورفوت،میدفوت،هیندفوت را کنترل نمایند.برای استفاده از این نوع کفی باید به عمق سرپنجه توجه نمود تا از فضاب کافی بر خوردار باشد.

کفی هایی که تا پشت سر استخوان های متاتارس بیشتر امتداد نمی یابد داخل هر کفشی جاشده بدون انکه کفش را تنگ کند ویا لازم باشد فضای سرپنجه کفش به اندازه کافی عمیق انتخاب گردد.

کفی هایی که تا پشت انگشتان ادامه دارند  با توجه به اینکه از نظر طول بین این دوسته قرار میگیرند تا حدودی از مزایا و معایب هر دو کفی برخوردارند.

در ساخت یک کفی انتخاب نوع جنس و ضخامت ان بسیار مهم است.

کفی از سه لایه مجزا تشکیل شده است:

1 )لایه زیرین

2 )لایه میانی

3 )لایه رویی که در تماس با پا قرار داشته و می بایست از جنسی انتخاب گردد که ضریب اصطکاک پایینی داشته و از بروز نیروهای برشی جلوگیری کند.

اجزای تشکیل دهنده کفی عبارتند از:

1 )قوس طول داخلی

یکی از مهم ترین قسمت های تشکیل دهنده کفی که در ناحیه مدیال پا از استخوان کالکانئوس تا پروگزبمال سر متاتارس اول امتداد دارد.پهن تربن ناحیه این قوس در قسمت مدیال قاعده متاتارس پنجم میباشد.وظیفه این قوس حمایت از قوس داخلی پا جلوگیری از بروز پرونیشن است.

2 )پدمتاتارسال

در ناحیه مرکزی کف پاد و درست در ناحیه پروگزیمال سر متاتارس ها قرار میگیرد و از قوس عرضی پا حمایت کرده و از ناحیه دیستال هرچه به سمت پروگزیمال کفی نزدیکتر میشویم،باریکتر میشود.وظیفه این پد اعمال فشار روی تنه متاتارس ها و در عوض کاهش فشار وارده به سر متاتارس ها است.

3 )قوس طول خارجی

در همه کفی ها عمومیت نداشته و از کالکانئوس تا پروگزیمال سر متاتارس پنجم امتداد میابد.کاربرد آن در موارد کف پای کیووس شدید و جلوگیری از واروس ناحیه هیندفوت است.

4 )بستر پاشنه

این ناحیه می تواند عمیق،تخت،مقعر ویا کم عمق طراحی شده باشد ولی هرچه عمیق تر باشد کنترل کالکانئوس بیشتر و فشار در پاشنه بهتر توزیع میگردد.

5)بستر انگشتان

این ناحیه تخت بوده و بستر نرم و با ثباتی برای انگشتان فراهم می نماید.

6 )لبه و وج

بسته به نیاز گاهی در کفی از لبه و وج چه به صورت مدیال و چه به صورت لترال استفاده میشود و هدف از ایجاد ان،جبران دفورمیتی سخت از نوع واروس یا والگوس در ناحیه  هیندفوت و فورفوت یا ایجاد مقداری مقاومت در برابر واروس یا والگوس نوع انعطاف پذیر در این نواحی می باشد و اگر پرونیشن شدید باشد و قوس طولی داخلی کفایت نکند ااز یک وج مدیال  سرتاسری در کفی استفاده میشود.

نوشتن نظر :

*

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

1393© تمامی حقوق وب سایت متعلق به کلینیک آشیل می باشد

طراحی و توسعه وب سایت توسط گروه ارتباط تصویری زگوند